Plastsmycken 1870/1920-tal

Texter/bilder under uppbyggnad...

Smyckens utveckling är ofta ganska flytande, förutom möjligtvis när olika material började tillverkas, så därför har jag valt att dela upp tiden i ganska vida sjok utefter ungefär när olika typer av smycken och material var vanligast. Min uppdelning är ca 1870/1920-tal, 30/40-tal och därefter 50/60-tal.

Ca 1870/1920-talet 

Plastsmyckens barndom var i slutet av 1800-talet och det man då sökte var ett material som kunde ersätta de naturliga material man då använde, elfenben, sköldpaddskal, bärnsten, korall etc, som redan då kunde vara både dyra och ibland svåra att få tag på.

Den första konstgjorda plasten som utvecklades var en tidig form av celluloid, andra halvan av 1800-talet, som både var skört och brandfarligt men som successivt utvecklades som ett bättre, hållbarare material. Celluloid-smycken från den här tiden ser vanligtvis ut som elfenben och sköldpaddskal, det var ju det som skulle efterliknas. Ibland kallas tom celluloid för ”french ivory”.

Därefter kom bakeliten (1907) och andra ”bakelitliknande” material, bakelit var ju ett varumärke på den tiden och andra liknande plaster utvecklades parallellt, galalith, Isolit etc. Till smycken började de här plasterna inte användas förrän precis i slutet på den här perioden. Vid den här tiden försökte fortfarande plasterna efterlikna naturliga material, tex sorgesmycken som var gjorda i olika naturmaterial gjordes även i bakelit.

Att hitta plastsmycken från 1800-talet är väldigt ovanligt, hittar man mycket gamla smycken av plast är de ändå med största sannolikhet 1900-tal. De smycken som då gjordes var väldigt sköra.

Eftersom bakelit och andra liknande material inte började användas i smyckestillverkning förrän i slutet på 20-talet/början av 30-talet så kan man i princip säga att är ett plastsmycke från tidigt 1900-tal så är det med största sannolikhet celluloid.

Det fanns även några andra typer av ”plaster” som alla  någon form av koppling till växtriket, t.ex. ebonit (gjort av ett slags vulkaniserat gummi) som en del sorgesmycken kan vara gjorda av. Man kan också hitta en del plastliknande smycken, men främst knappar, som är gjort av en slags nöt.

Det man ska komma ihåg, och det gäller alla plastmaterial jag skriver om, är att de från början är varumärken/namn som sedan har övergått till att bli ett allmänt namn på en samling av olika liknande plasttyper. Materialen har också successivt utvecklats och blivit bättre. Jag håller mig i första hand till beteckningen celluloid, bakelit och lucite (som sedan kom på 30-talet) för att det inte ska bli för kemiskt…

Mode och smycken kring sekelskiftet

Sorgesmycken

Tidig plast/plastens föregångare

Den tidiga plasten i smycken

Den tidiga plasten…

Äldre celluloid

Några plastsmycken från tidigt 1900-tal

Silhuett-broscher i celluloid