Referensbibliotek äldre smycken

Fler titlar kommer…

Två allmänna ”bra att ha” böcker

De här två böckerna, How to be a Jewelry Detective av Jeanenne Bell och Identifying common materials in antiques av David Cycleback, är två mycket bra hjälpredor när man förösker klura ut material och, till viss del, ålder. Särskilt Smyckedetektivboken har jag ständigt mycket nytta av. Ingen av dessa böcker handlar enbart om plast utan är väldigt bra att ha oavsett vilka typer av smycken man håller på med. Båda amerikanska och med några år på nacken, inköpta via Amazon.

Böcker om plastsmycken

Collecting Art Plastic Jewelry av Leigh Leshner är en bok som egentligen mest är fylld av bilder… En bra sammanställning i början om olika material och olika typer av smycken i plast. Bilderna visar material och en prisindikation, tyvärr inte ålder. Boken är från 2005 så prisindikationerna är inte mycket att ha, jag använder den mest för att leta efter olika typer av smycken och vad det skulle kunna vara för material. Amerikansk.

Sedan har jag lyckats få ihop tre olika upplagor av samma bok… Jag ska nog försöka sälja de två äldre, Plastic Jewelry av Lyngerda Kelly och Nancy Schiffer. Egentligen samma typ av bok som Collecting Art Plastic Jewelry, bra sammanfattning om material men i övrigt ”bara” bilder på smycken och prisuppgifter som är rätt inaktuella. Använder även denna som rent letande av typ av smycken.

The best of Bakelite av Dee Battle och Alayne Lesser är en ”bilderbok” om bakelit och som sådan har den massor av bra bilder för att få en känsla för hur bakelit ser ut och vilken typ av smycken som gjordes. Dock inga årtal.

Bakelite Pins av Karima Parry är precis just det, en bok om bakelit-broscher. Förutom mängder med bilder (utan årtal) har den bra information om nålar och lås, olika färger och hur man kan bedöma ålder på dem. Bra ordlista över olika tillverkningstekniker (gjutna, skurna osv) som ofta används i engelska/amerikanska beskrivningar av plastsmycken. Innehåller även värderingar men eftersom boken är från 2001 så är de rätt ointressanta…

Collecting Plastic Jewelry av Jan Lindenberger & Jean Rosenthal har till skillnad från många av de andra böckerna riktat in sig på årtal och mindre på material, bra bok att se och leta efter modeller från olika årtionden. Den är från 1996 så priserna kan man ju lämna därhan…

Bakelite Jewelry av Lyn Tortoriello och Deborah Lyons handlar enbart om bakelit (som namnet antyder) och om ”snidade” smycken. Bakelit kommer i två varianter, den skurna/snidade varianten och den gjutna. Det här är en vacker ”blädder-bok” som mest ger mig en känsla för bakelit och hur det kan se ut. Inga årsangivelser utan enbart prisbild vilket snabbt blir överspelat, boken är från 2008.

Mid-Century Plastic Jewelry av Susan Maxine Klein innehåller en bra genomgång av olika material och hur man kan testa vad det är. Mängder med bilder med tillverkare (amerikanska), mestadels 50-tal.

Celluloid av Keith Lauer & Julie Robinson är en bok om materialet celluloid i alla dess former, alltså inte bara smycken. Men den är bra med ordentliga beskrivningar men också mängder av bilder för att man ska skaffa sig en känsla för materialet.

20th Century Plastic Jewelry av Roseann Ettinger är uppdelad efter tidsepoker och en mycket bra uppslagsbok för att bedöma ålder och få en uppfattning om modet, har även en hel del bilder av gamla annonser och liknande. Använder denna rätt mycket.

Plastic Jewelry of the twentieth Century av Lillian Baker har en väldigt bra sammanfattning/introduktion till plastsmycken och att samla. Mycket bilder med både material och årtionde, även en del äldre annonser. Tyvärr är den som de flesta amerikanska böcker rätt dålig i färgåtergivningen och har en hel del svartvita bilder. Men riktigt bra ändå.

Böcker om vintagesmycken/bijouterier